Armari sabater

Armari-Sabater fet amb fusta de pi, acabat amb tatxes negres i envernissat amb oli de llinosa.

Apta per interiors i exteriors.  Possibilitat de fer-lo a mida. Mesura: 120x40x40 cm.

    • DECORACIÓ, MOBILIARI
TRADUCTOR