Punts de llibre de fusta personalitzats

Punts de llibre personalitzats i gravats amb el nom o escrit que es desitgi. Es pot fer amb l’idioma que es prefereixi.

Fet amb fusta de pi on l’acabat del clauer és amb oli de llinosa on fa el producte resistent i durader.

    • ACCESSORIS, REGALS
TRADUCTOR